...
Przejdź do treści
Tłumacz przysięgły w globalizacji i komunikacji międzykulturowej - specyfika rosyjskich dokumentów

Prawne wymagania w tłumaczeniach poświadczonych: język rosyjski

Tłumaczenia poświadczone (tzw. przysięgłe) odgrywają kluczową rolę w rozmaitych obszarach życia, zwłaszcza w kontekście prawno-biznesowym. W Polsce zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych reguluje ustawa z 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, której przestrzeganie ma kluczowe znaczenie dla wierności i legalności tłumaczeń poświadczonych. Tłumacze przysięgli stosują się też do „Kodeksu zawodowego tłumacza przysięgłego” opracowanego przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, który nie jest jednak prawnie obowiązujący. W niniejszym artykule przyjrzę się tym normom oraz specyfice rosyjskich dokumentów prawnych, analizując zarówno ich formę, jak i treść w kontekście tłumaczeń przysięgłych.

Uprawnienia tłumacza przysięgłego zgodnie z ustawą

1. sporządzanie i poświadczanie tłumaczeń z języka rosyjskiego na język polski, z języka polskiego na język rosyjski

 • nawet jeśli tłumacz ma uprawnienia do kilku języków, nie ma prawa sporządzić tłumaczenia z j. obcego na j. obcy. Tłumaczenie poświadczone zawsze wykonuje się na j. polski lub z j. polskiego.

2. sprawdzanie i poświadczanie tłumaczeń z języka rosyjskiego na język polski, z języka polskiego na język rosyjski, sporządzonych przez inne osoby

3. wykonywanie tłumaczeń ustnych:

 • w dowolnej formie: tłumaczenie konsekutywne, symultaniczne, a vista. W praktyce (w sądach, na policji, u notariusza) jest to tłumaczenie konsekutywne lub a vista

Specyfika rosyjskich dokumentów prawnych i ich tłumaczeń

1. Skomplikowana struktura aktów prawnych:

 • Rosyjskie dokumenty prawne często charakteryzują się złożoną strukturą i formalnym językiem, przez co ich tłumaczenie wymaga nie tylko doskonałej biegłości językowej, ale również głębokiego zrozumienia kontekstu prawnego.

2. Używanie formy grzecznościowej:

 • W tłumaczeniach przysięgłych z języka rosyjskiego, zachowanie formy grzecznościowej może być kluczowe, zwłaszcza w przypadku dokumentów o charakterze urzędowym.

3. Specyficzne słownictwo prawne:

 • Rosyjskie dokumenty prawne zawierają specyficzne terminy i sformułowania, których poprawne oddanie w tłumaczeniu przysięgłym wymaga głębokiej znajomości prawa rosyjskiego.

Wymagania co do formy i treści tłumaczenia poświadczonego (tzw. przysięgłego) w kontekście rosyjskim

W kontekście tłumaczeń przysięgłych w języku rosyjskim, istnieją konkretne wymagania co do formy i treści, które muszą być przestrzegane:

 1. Pieczęć okrągła i podpis tłumacza:
 • Pieczęć i podpis tłumacza muszą obowiązkowo znaleźć się na tłumaczeniu, co potwierdza autentyczność tłumaczenia.
 • Formatowanie i struktura dokumentu:
 • Tłumaczenia przysięgłe powinny odzwierciedlać oryginalne formatowanie i strukturę dokumentu, zachowując zgodność z systemem prawno-biznesowym.
 • Wierność i dosłowność tłumaczenia:
 • Tłumaczenie powinno być wiernym odzwierciedleniem oryginalnego tekstu, z zachowaniem jego dosłowności i precyzji.

Podsumowując, standardy prawne w tłumaczeniach przysięgłych są rygorystyczne i wymagają od tłumaczy głębokiej wiedzy prawniczej oraz doskonałej biegłości językowej. Przestrzeganie tych norm jest kluczowe dla skutecznego funkcjonowania tłumaczeń przysięgłych w systemie prawnym.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego i rosyjskiego mgr Marcelina Bochyńska-Graczyk

Zapraszam do skorzystania z moich tłumaczeń ustnych i pisemnych w języku angielskim lub rosyjskim.
Warszawa i okolice do 100km.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.