...
Przejdź do treści
Tłumacz przysięgły w globalizacji i komunikacji międzykulturowej - uprawnienia tłumacza przysięgłego

Wymagania prawne w tłumaczeniach poświadczonych: język angielski

W dzisiejszym świecie, gdzie transgraniczne interakcje stają się normą, tłumaczenia przysięgłe odgrywają kluczową rolę w systemie prawnym. W Polsce zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych reguluje ustawa z 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, której przestrzeganie ma kluczowe znaczenie dla wierności i legalności tłumaczeń poświadczonych. Tłumacze przysięgli stosują się też do „Kodeksu zawodowego tłumacza przysięgłego” opracowanego przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, który nie jest jednak prawnie obowiązujący. W tym artykule przyjrzę się czynnościom tłumacza przysięgłego, dokumentom wymagającym tłumaczenia przysięgłego oraz roli pieczęci i podpisu tłumacza w tym procesie.

Uprawnienia tłumacza przysięgłego – zgodnie z ustawą

1. sporządzanie i poświadczanie tłumaczeń z języka angielskiego na język polski, z języka polskiego na język angielski

  • nawet jeśli tłumacz ma uprawnienia do kilku języków, nie ma prawa sporządzić tłumaczenia z j. obcego na j. obcy. Tłumaczenie poświadczone zawsze wykonuje się na j. polski lub z j. polskiego.

2. sprawdzanie i poświadczanie tłumaczeń z języka angielskiego na język polski, z języka polskiego na język angielski, sporządzonych przez inne osoby

3. wykonywanie tłumaczeń ustnych:

  • w dowolnej formie: tłumaczenie konsekutywne, symultaniczne, a vista. W praktyce (w sądach, na policji, u notariusza) jest to tłumaczenie konsekutywne lub a vista

Dokumenty wymagające tłumaczenia przysięgłego w systemie prawnym

  1. Akty prawne i umowy biznesowe:
  • Wymagają szczególnej precyzji i wierności, dlatego tłumaczenia przysięgłe są niezbędne, aby uniknąć potencjalnych komplikacji prawnych.
  • Dokumenty sądowe:
  • Tłumaczenia przysięgłe dotyczą procesów sądowych, orzeczeń, zapewniają zrozumiałość treści.
  • Dokumenty imigracyjne:
  • Wymagają specjalnej uwagi, a tłumaczenia przysięgłe potwierdzają autentyczność dokumentów niezbędnych w sprawach imigracyjnych.

Rola pieczęci i podpisu tłumacza

Pieczęć okrągła i podpis tłumacza przysięgłego są nieodłącznym elementem tłumaczenia poświadczonego. Stanowią one potwierdzenie autentyczności tłumaczenia i zobowiązują tłumacza do przestrzegania standardów etycznych. Pieczęć tłumacza to nie tylko formalność, ale kluczowy element, który nadaje dokumentowi legalną moc. Poza tym na każdym tłumaczeniu jest informacja z jakiego języka zostało ono wykonane i czy sporządzono je z oryginału dokumentu, czy z kopii.

W kontekście języka angielskiego, prawne wymagania co do tłumaczeń przysięgłych są jasno zdefiniowane i wymagają precyzji oraz skrupulatności. Odpowiednie przestrzeganie tych norm nie tylko potwierdza legalność tłumaczenia, ale także gwarantuje jego skuteczność w systemie prawnym.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego i rosyjskiego mgr Marcelina Bochyńska-Graczyk

Zapraszam do skorzystania z moich tłumaczeń ustnych i pisemnych w języku angielskim lub rosyjskim.
Warszawa i okolice do 100km.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.